085-4015409

Bedrijven

De overheid stimuleert op diverse manieren de verduurzaming van onze samenleving. Hier valt de aanschaf van zonnepanelen ook onder. Er zijn regelingen voor groot- en kleinverbruikers.


Kleinverbruikers

Bedrijven die onder de kleinverbruikers vallen hebben een elektra aansluiting van maximaal 3x80 Ampere. Deze aansluitingen kunnen van dezelfde voordelige salderingsregeling gebruikmaken als particulieren. Ook wordt investeren in zonnepanelen fiscaal gestimuleerd. De investering kan net als andere investeringen onder de Kleinschaligheids Investerings Aftrek vallen (KIA). Van investeringen tot € 56.024 mag 28% ten laste van de belastbare winst worden gebracht. Eveneens kan van de Energie Investerings Afrek (EIA) gebruik worden gemaakt. Het percentage dat ten laste van de winst mag worden gebracht is verhoogd van 41,5% (2015) naar 58% (2016). Er mag echter over maximaal € 750/kWp EIA berekend worden.


Grootverbruikers

Grootverbruikers hebben een aansluiting van meer dan 3 x 80 Ampere. Dit jaar is in totaal € 8 miljard beschikbaar gesteld in de vorm van SDE+ subsidie. Grootverbuikers kunnen voor deze subsidie inschrijven.