085-4015409

Agrarisch

De zakelijk agrarisch ondernemer kan van dezelfde regelingen gebruik maken als andere bedrijven. Daar boven op is er in 10 provincies voor de agrariër nog een interessante extra subsidie als er tevens asbest gesaneerd wordt. Als er minimaal 5kWp aan zonnepanelen gemonteerd gaat worden en minimaal 250m2 aan asbest dak- of gevelbekleding gesaneerd wordt, kan er per m2 asbest € 4,50 aan subsidie verkregen worden. Deze regeling loopt tot 1 november 2016. Deze subsidie geldt ook voor eigenaren van voormalig agrarische bouwblokken.